Skip to main content
Uncategorized

Chính Sách Bảo Mật Không Chơi Ảnh – Vietnam 8Day

By June 24, 2024No Comments


Chính Sách Bảo Mật Không Chơi Ảnh – Vietnam 8Day

Chính Sách Bảo Mật Không Chụp Ảnh

Chúng tôi nhanh chÓng trao quẻ khách hẹng của mình một chính sách bảo mật viẻn quy định về việc sử dụng điện thoại hoặc thiết bị ảnh trong quá trình đăng nhập vào hình thức chơi trực tuyến của chúng tôi. Hình ảnh nhận được trong quá trình chơi game không được sao lưu hoặc chia sẻ bằng cách dùng điện thoại hoặc thiết bị ảnh. Vi phạm chính sách này có thể dẫn đến violation of ourTerms and Conditions and may result in 8 day the termination of your account.

Chúng tôi hiểu rằng việc công việc một số các loại thiết bị có khả năng chụp ảnh trông mat là không có ý định và không phải lợi ích cho mục đích trao đổi hoặc lợi hạn thưởng thức. Tuy nhiên, để đảm bảo một môi trường an toàn và bảo mật cho cộng đồng chơi trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi vẫn cần thiết yêu cầu những règles sau:

1. Đối tác và các trang web trong quá trình hoạt động của bạn

Tránh sử dụng điện thoại hoặc thiết bị ảnh trong khoang hình thức chơi trực tuyến của chúng tôi hoặc truy cập vào trang web trung gubiểu hoặc trang web lạ khác nhau trong quá trình chơi trực tuyến. Nếu bạn có nhu cầu về việc chụp ảnh hoặc sản phẩm hình đại diện cho mình trong game, hãy sử dụng chính sách hình đại diện của chúng tôi để làm điều đó.

2. Tình huống riết sót

Nếu bạn tình huống gặp lúng túng hoặc có yêu cầu liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào, hãy sử dụng cách liên hệ tốt hơn bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi thư điện tối thêm. Chúng tôi cam kết sẽ tư vấn và giải quyết vấn đề cho bạn theo cách đúng đắn nhất.

OCTYPE html data-lazy-src=

Chính Sách Bảo Mật Không Chụp Ảnh”/>

3. Khi trao đổi với cộng đồn

Nếu bạn muốn trao đổi với cộng đồn trong quá trình chơi game, hãy sử dụng chúng tôi cách tư vấn hoặc liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn.

Các câu hỏi thường gặp

Đều là câu hỏi thường gặp về chính sách bảo mật của chúng tôi.